Στοιχεία Έκδοσης


Η ιστοσελίδα http://www.myth.gr "Website" και https://www.facebook.com/mythos.molyvos σχετίζονται με Mythos Art Gallerty, Ποσειδώνα 17 Νοεμβρίου 1, 81108 Μόλυβος ( "εμείς", "εμάς", "ή" "Mythos" "Θεόφιλος" "Mythos Art Gallery") την λειτουργία.

Η χρήση αυτού του δικτυακού τόπου υπόκειται στους παρόντες Όρους Χρήσης.
Επισκεπτόμενοι τον δικτυακό τόπο ή χρησιμοποιώντας υλικό από αυτές τις ιστοσελίδες, αποδέχεστε τους παρακάτω όρους.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε το Δικτυακό Τόπο, αν δεν αποδεχθείτε τους παρακάτω όρους.


Η αγορά σας των προϊόντων που παρέχουμε μέσω αυτής της ιστοσελίδας (αν οι παραγγελίες
on-line ή μέσω τηλεφώνου, με την επιφύλαξη των όρων της Ιστοσελίδας ( «Όροι»). 

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το περιεχόμενο του παρόντος Δικτυακού Τόπου αποτελεί πνευματική μαζί με την πολιτική απορρήτου μας, ή αν έχετε αγοράσει προϊόντα της σύμβασης μέσω της ιστοσελίδας μας, μαζί με τους όρους πωλήσεών μας τη σχέση μας μαζί σας σχετικά με αυτήν την τοποθεσία Web. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή δεν αποδέχεστε, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών στο mythos.molyvos@gmail.com ή καλέστε μας στο 0030 22530 71711 πριν από τη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου ιδιοκτησία του engelslade.de , με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος που δεν παραχωρείται ρητά εδώ.

Μπορείτε πάντα να αλλάξετε αυτό το αποτύπωμα με την ενημέρωση αυτής της σελίδας. Θα πρέπει να δείτε αυτή τη σελίδα από καιρό σε καιρό να ξαναδιαβάσετε αυτές τις προϋποθέσεις για να βεβαιωθείτε ότι είστε ευχαριστημένοι με τυχόν αλλαγές. Η χρήση αυτών ή την πρόσβαση σε αυτό το site σημαίνει την αποδοχή σας αυτών των Όρων Χρήσης. Εάν δεν θέλετε να αποδεχθείτε αυτό, σας παρακαλούμε να μην συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

Είμαστε MythosArtGallery, μία ατομική επιχείρηση στην Ελλάδα, Λέσβος είναι εγγεγραμμένο στο Εμπορικό Επιμελητήριο Λέσβου. Ιδιοκτήτης MythosArtGallery, Θεόφιλος Μαντζώρος, Ποσειδώνο και 17 Νοεμβρίου 1, 81108 Μήθυμνα αριθμός εγγραφής μας είναι  38,42. 

ΑΦΜ: 04176720 

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω e-mail στο mythos.molyvos@gmail.com και 0030 22530 71711 

Ο διαδικτυακός τόπος για τον οπιον Ισχουν αυτοί οι όροι και οι προϋποθέσεις υπεύθυνοι είναι, http://www.myt.gr

Το myth.gr  διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών και αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή ή προσθήκη στους όρους.

Μπορούμε αν ένας χρήστης αυτού του ιστότοπου που παραβιάζει έναν από τους όρους χρήσης, να αρνηθούμε,  ανά πάσα στιγμή πρόσβαση σε αυτό. 

Το MYTH.gr εφαρμόζοντας επακριβώς τις αρχές προστασίας των προσωπικών δεδομένων, που προβλέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο (Οδηγία 2000/31/ΕΚ, ΠΔ 131/2003) καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση και τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού νόμου (Ν. 2472/1997) για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π.Δ. 207/1998, 79/2000, το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 και του ευρωπαϊκού δικαίου με τις οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ, δηλώνει ρητώς ότι δεν πρόκειται να προβεί σε οποιαδήποτε αθέμιτη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων και με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει, δημοσιοποιεί, πωλεί, εκμισθώνει ή ανταλλάσσει τα προσωπικά σας στοιχεία και τις πληροφορίες που υποβάλλετε προς οποιοδήποτε τρίτο μέρος. Τα προσωπικά σας στοιχεία ύστερα από αίτησή σας διαγράφονται οριστικά και δεν παραχωρούνται με κανέναν τρόπο σε οποιονδήποτε. Με την υποβολή υλικού στο server μας, συμφωνείτε ότι το υλικό δεν περιέχει στοιχεία μη αληθή, παράνομα ή καθ' οποιονδήποτε τρόπο ακατάλληλα για χρήση και δημοσίευση.

Αυτή η ιστοσελίδα και το περιεχόμενό, που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε, όλο το κείμενο, το λογισμικό, τον πηγαίο κώδικα του λογισμικού. Το περιεχόμενο του παρόντος Δικτυακού Τόπου αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του MYTH.gr, με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος που δεν παραχωρείται ρητά εδώ. Τα εμπορικά σήματα, τα λογότυπα, σχέδια, εικόνες, φωτογραφίες, οπτικοακουστικό υλικό, έντυπο υλικό, καθώς και κάθε άλλη μορφή υλικού ( "Περιεχόμενο Ιστοσελίδα") είναι ιδιοκτησία μας. Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του παρόντος Δικτυακού Τόπου που περιέχει ανήκουν στο MYTH.gr ή σε τρίτα μέρη που νομίμως αφορούν. Αποκτώντας πρόσβαση σε αυτόν το Δικτυακό Τόπο συμφωνείτε ότι αποδέχεστε τους ανωτέρω νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Τα πνευματικά δικαιώματα και όλα τα άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε ολόκληρο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας διατίθεται σε μας ή στην ιδιοκτησία των δικαιοπαρόχων μας.

Το περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν -Μπορεί να τροποποιηθει χωρίς την έγγραφη άδειά μας, να διανείμετε, η να επικοινωνήστε, η αναπαραγωγή, η δημιουργία παράγωγων έργων, η πώληση, η για κάθε άλλη χρήση:

πνευματικών δικαιωμάτων μας και των πληροφοριών εμπορικού σήματος εμφανίζονται -σε όλα τα αντίγραφα και αναγνωρίζετε αυτή την ιστοσελίδα ως πηγή του υλικού, και

  • Θα Το πρόσωπο στο οποίο σας παρέχει αυτά τα υλικά, σημειώστε τους περιορισμούς αυτούς.

Παρακολουθούμε την αγορά σε σχέση με τις παραβιάσεις των δικαιωμάτων μας, και διατηρούμε το δικαίωμα να προβεί σε οποιαδήποτε εξέταση μας θεωρείται ως εύλογο μέτρο για να προστατεύσουμε τα δικαιώματά μας. Ευθύνη μας απέναντί σας

Αυτό περιλαμβάνει Επαφές (κατά περίπτωση) η ευθύνη μας προς εσάς δεν είναι για: 

  • σωματικές βλάβες Ή θανάτου που προκύπτει από δική μας αμέλεια:

Απάτες:

Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι αυτό το site είναι συμβατό με όλα ή μεμονωμένο υλικό ή λογισμικό στα προϊόντα που χρησιμοποιείτε, ανάλογα με την περίπτωση. Δεν εγγυόμαστε ότι η χρήση αυτού του δικτυακού τόπου δεν μπορεί να ζημιά σε οποιαδήποτε περιουσιακά στοιχεία, που συμπεριλαμβάνουν, απώλεια δεδομένων ή λοίμωξη από τον ιό του υπολογιστή. Καλό είναι να λάβετε όλα τα εύλογα μέτρα προφύλαξης πριν από τη λήψη της ιστοσελίδας πληροφοριών ή εικόνων. Εμείς δεν εγγυόμαστε ότι αυτή η ιστοσελίδα είναι πάντα διαθέσιμη. Διατηρούμε το δικαίωμα να αποσύρουμε αυτή την Ιστοσελίδα ανά πάσα στιγμή ή να την αλλάξουμε.

Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι τίποτα δεν επηρεάζει με κανένα τρόπο τα νόμιμα δικαιώματά σας σε αυτό το αποτύπωμα. 

ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TOY SITE

Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτή την ιστοσελίδα παρέχονται μόνο για γενικές πληροφορίες και για λόγους γενικού συμφέροντος. Ενώ προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτή την ιστοσελίδα είναι ακριβείς και ενημερωμένες, δεν μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν ανακρίβειες στις πληροφορίες, ωστόσο. Ως αποτέλεσμα, δεν θα πρέπει να βασίζονται σε αυτές τις πληροφορίες, και σας συνιστούμε να αναζητήσετε περαιτέρω συμβουλές ή να ζητήσετε περαιτέρω καθοδήγηση πριν προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια, με βάση τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτή την ιστοσελίδα. Όπως εξηγήθηκε παραπάνω, η ευθύνη μας παραμένει να εσάς ανεπηρέαστη. 

Παρακαλείστε να προσέξτε ότι μπορεί να εμφανιστούν φωτογραφίες στην ιστοσελίδα ( " Προϊόντα μας") ελαφρώς μεγαλύτερο ή μικρότερο από το πραγματικό μέγεθος λόγω σφαλμάτων οθόνη ή φωτογραφικές τεχνικές ορισμένα προϊόντα. Αυτό γίνεται στα προϊόντα που μπορεί να εμφανίζονται μεγαλύτερα από το πραγματικό μέγεθος. για να δείξει τα στοιχεία με σαφήνεια, ή μικρότερο από το πραγματικό μέγεθος ώστε να αντιπροσωπεύει πλήρως. 

LINKS

Μπορούμε να βάλουμε συνδέσμους προς άλλους δικτυακούς τόπους που δεν είναι υπό τον έλεγχό μας. Όταν το κάνουμε αυτό, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε όσο το δυνατόν πιο σαφή ότι αφήνετε την ιστοσελίδα μας. Εμείς δεν ευθυνόμαστε σε καμία περίπτωση για αυτόν του άλλο site. Είναι δική σας ευθύνη να ελέγχετε τους όρους και τις προϋποθέσεις και την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων σε οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα που επισκέπτεστε. 

Σε οποιονδήποτε άλλο δικτυακό τόπο η ιστοσελίδα μας  μπορει να μείνει, αν έχει γραπτή γραπτή συγκατάθεση μας (των οποίων η όροι μπορεί να υπόκειται σε περαιτέρω προϋποθέσεις): 

  • Κάθε Linkπρέπει να σε οδηγεί στην αρχική ιστοσελίδα http://www.myth.gr στην ιστοσελίδα αρχική σελίδα:
  • Δεν Μπορεί να δημιουργήσει ένα Frame ή οποιοδήποτε άλλο περίγραμμα γύρω από το δικτυακό τόπο:
  • Η Σελίδα, από την οποία θέλετε να συνδέσετε πρέπει να συμμορφώνεται με όλους τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς και δεν πρέπει να έχουν κανένα περιεχόμενο που μπορεί ενδεχομένως να θεωρηθεί ως δυσάρεστο ή προσβλητικό, και

Με την χρήση της ιστοσελίδας μας δεν χρησιμοποιήτε την πρόσβαση σας meso webspider, webrobot ή οποιοδήποτε άλλο webcrawlingtechnology τιμή-απόξεση ή PriceHarvest

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Διάταξη των παρόντων Όρων Χρήσης διέπονται από ελληνικούς νόμους. 

Οι ελληνικα δικαστήρια έχουν τη μη αποκλειστική δικαιοδοσία για την επίλυση τυχόν διαφορών που μπορεί να προκύψουν από ή σε σχέση με τις παρούσες Επαφές ή τη χρήση της ιστοσελίδας. 

τρέχουσα έκδοση των όρων τίθεται σε ισχύ από την 1η Οκτωβρίου, 2016


Compare 0

No products

To be determined Shipping
0,00 € Total

Check out